اصول اخلاقی انتشار مقاله

در زیر، چند اصل اخلاق پژوهش برای فصلنامه انگاره های نو در تحقیقات آموزشی آمده است:

 

۱. جلوگیری از تقلید و کپی:این فصلنامه سیاستی سختگیرانه علیه تقلید و کپی دارد، که شامل استفاده از نرم افزارهای تشخیص شباهت متن برای بررسی تمامی مقالات ارسالی می‌شود.

 

۲. مسئولیت نویسندگی: فصلنامه راهنمایی‌هایی در خصوص مسئولیت نویسندگی دارد، که اغلب شامل ضرورت این است که تمامی نویسندگان به طور قابل ملاحظه‌ای به تحقیقات مشارکت داشته باشند و همه نویسندگان در لیست نویسندگان مقاله، تایید نسخه نهایی مقاله را انجام داده باشند.

 

۳. تضاد منافع: فصلنامه از نویسندگان می خواهد تا هرگونه منافع مالی یا شخصی محتمل را که ممکن است باعث ایجاد تعارض منافع در تحقیقات آنها شود، اعلام کنند.

 

۴. بازبینی همتا: فصلنامه فرایند بازبینی همتایان را به شکل دقیق و شفافیت بالا، اجرا می کند، که اطمینان حاصل شود تمامی مقالات به صورت عادلانه و بی‌طرفانه، بررسی می‌شوند.

 

۵. اصلاحات و لغو مقالات: فصلنامه برای اصلاح یا لغو مقالاتی که حاوی خطاهایی هستند یا مقالاتی که دروغین یا غیراخلاقی هستند، تمهیداتی دارد.

 

با رعایت این اصول اخلاق پژوهش، فصلنامه انگاره های نو در تحقیقات آموزشی می‌تواند به حفظ استانداردهای بالاتر اخلاقی پژوهش و به ارائه تحقیقات قابل اعتماد و قابل اطمینان در زمینه آموزش و پژوهش، کمک کند.