اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد عدم پذیرش 8

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 48
تعداد مشاهده مقاله 6998
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10935
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 2 روز
متوسط زمان پذیرش 13 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 46 روز
درصد پذیرش 70 %