فرایند پذیرش مقالات

فرایند داوری تخصصی در فصلنامه انگاره های نو در تحقیقات آموزشی  با رویکردی علمی انجام می شود.

پذیرش و یا رد نهایی مقاله بر عهده داوران تخصصی نیست. تصمیم نهایی در خصوص چاپ مقاله توسط اعضای هیأت تحریریه  براساس نظر داوران محترم و بررسی مقاله است و در رأس این تصمیم‌گیری نیز سردبیر قرار دارد.

 

داوری (حداکثر ۱۰ روز)

 

بعد از بارگذاری مقاله توسط نویسنده، مقاله به طور اجمالی بررسی می‌شود. در بررسی اولیه، برخی مقاله ها به دلیل عدم تناسب موضوعی و نداشتن معیارهای لازم رد می‌شوند و تنها مقاله‌هایی که واجد شرایط زیر باشند به داوری تخصصی ارسال می‌شوند:

 

۱. با اهداف و چشم اندازهای فصلنامه مطابقت داشته باشد.

 

  1. مقاله به لحاظ محتوایی و علمی واجد شرایط ارسال به داوری باشد.

 

  1. شیوه نامه نگارش فصلنامه در آن رعایت شده باشد.
  2. نویسندگان می بایست فایل تمپلیت فصلنامه را که لینک آن، در قسمت راهنمای نویسندگان قرار داده شده است را دانلود و مقاله را درون آن قرار دهند.

* در حال حاضر برای پذیرش مقاله مبلغ 400 هزار تومان دریافت می شود.

نکته : تمامی مکاتبات با نویسنده مسؤول انجام می‌شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می‌رسد. پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسؤول مقاله انجام می‌شود. دفتر نشریه از پاسخگویی به سایر نویسندگان همکار مقاله معذور است.