اهداف و چشم انداز

اهداف:

هدف نشر نظریه ها ، نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی ، مقالات علمی - پژوهشی در رشته علوم تربیتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و زمینه های وابسته شامل مطالعات  برنامه ریزی درسی و آموزشی ، آموزش در آموزش عالی ، آموزش در مدیریت منابع انسانی ،نظام های آموزشی ،آموزش و یادگیری و سایر موضوعات مرتبط با علوم تربیتی و نظام های آموزشی می باشد.

چشم انداز نشریه

"کمک به پیشرفت پژوهش در زمینه علوم تربیتی و خدمت به علاقه مندان دانش و پژوهش و دستیابی به جایگاه مناسب در میان نشریات مرتبط و کسب رتبه های برتر بر اساس استانداردهای سامانه ارزشیابی نشریات دانشگاه آزاد،پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و وزارت علوم"